مشاهده حدیدترین محصلات موجود در فروشگاه ویوان وستا.

در میان محصولات کشاورزی،آفتابگردان روغنی با بیشترین افزایش قیمت مواجه شد، به طوری که قیمت آن در سال ۹۸ نسبت به ۹۷ بیش از ۱۸۰ درصد افزایش یافت و از سه هزار تومان به بیش از ۹ هزار تومان رسید.
NANO PRODUCTS
Man Collection
ETHICON

خدمات همراه با محصولات

برخی از خدمات که همراه محصولات ارائه میگردند

دفترچه محصولات

دفترچه محصولات

در میان محصولات کشاورزی،آفتابگردان روغنی با بیشترین افزایش قیمت مواجه شد، به طوری که قیمت آن در سال ۹۸ نسبت به ۹۷ بیش از ۱۸۰ درصد افزایش یافت و از سه هزار تومان به بیش از ۹ هزار تومان رسید.

به گزارش تجارت‌نیوز، آمارهای منتشره از سوی مرکز آمار کشور نشان می‌دهد در سال گذشته اکثر محصولات کشاورزی با افزایش قیمت همراه بوده‌اند.

دریافت بروزرسانی ها

دریافت بروزرسانی ها

در میان محصولات کشاورزی،آفتابگردان روغنی با بیشترین افزایش قیمت مواجه شد، به طوری که قیمت آن در سال ۹۸ نسبت به ۹۷ بیش از ۱۸۰ درصد افزایش یافت و از سه هزار تومان به بیش از ۹ هزار تومان رسید.

به گزارش تجارت‌نیوز، آمارهای منتشره از سوی مرکز آمار کشور نشان می‌دهد در سال گذشته اکثر محصولات کشاورزی با افزایش قیمت همراه بوده‌اند.

پشتیبانی مشتریان

پشتیبانی مشتریان

در میان محصولات کشاورزی،آفتابگردان روغنی با بیشترین افزایش قیمت مواجه شد، به طوری که قیمت آن در سال ۹۸ نسبت به ۹۷ بیش از ۱۸۰ درصد افزایش یافت و از سه هزار تومان به بیش از ۹ هزار تومان رسید.

به گزارش تجارت‌نیوز، آمارهای منتشره از سوی مرکز آمار کشور نشان می‌دهد در سال گذشته اکثر محصولات کشاورزی با افزایش قیمت همراه بوده‌اند.

ویوان وستا، بزودی محصولات بیشتری به فروشگاه اضافه میگردد

To provide accurate and precise hematology results with WBC 3 parts differential.
Principle method of detection: volumetric impedance, electrical impedance, laser flow cytometry, hydrodynamic focusing or equivalent.

Image

آدرس فتر مرکزی:

تهران، بزرگراه جلال آل احمد(شرق به غرب)، بعد از پل گیشا، پلاک 87، طبقه 5

88 36 24 88 (021) 98+